הראה סרגל צדדי

מדה מתפלסת (9)

ריצפות אפוקסיות (4)