הראה סרגל צדדי

מדה מתפלסת (6)

ריצפות אפוקסיות (1)